การประชุม Research and Development Value Stream Meeting ครั้งที่ 1/2559 ที่เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม วันที่ 10-11 มี.ค. 59